Tin tức
Thứ 5, Ngày 11/04/2019, 15:00
Thông báo về việc bổ sung giấy tờ chứng minh có hoàn cảnh khó khăn để được xem xét hỗ trợ học phí
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/04/2019 | Văn phòng

Thực hiện tinh thần công văn số 783/STC-HCSN ngày 03/4/2019 của Sở Tài chính về việc ý kiến về kinh phí cho học viên có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh tham gia lớp đào tạo nghề luật sư, công chứng tại Tây Ninh.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xem xét giải quyết từng trường hợp xin hỗ trợ học phí cho học viên đã theo học lớp đào tạo nghề luật sư và lớp đào tạo nghề công chứng mở tại Tây Ninh năm 2018 do có hoàn cảnh khó khăn theo nội dung Kế hoạch số 2414/KH-UBND và Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc mở lớp đào tạo nghề luật sư và đào tạo nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đề nghị các ông/bà đã có đơn đề nghị hỗ trợ học phí do có cảnh khó khăn (có danh sách kèm theo) bổ sung các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định để Sở Tư pháp hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Thời gian bổ sung hồ sơ chậm nhất là ngày 19/4/2019.

Đến hết ngày 19/4/2019, nếu không nhận được giấy tờ chứng minh của các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bổ sung thì Sở Tư pháp sẽ không trình UBND xem xét đối với các trường hợp nêu trên.

Sở Tư pháp thông báo cho các ông/bà có đơn đề nghị hỗ trợ học phí có hoàn cảnh khó khăn biết để bổ sung hồ sơ./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên đươi

cv 788.pdf

DS ho tro hoc phi.xlsx

hoc phi.rar

Lượt người xem:  Views:   138
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức