Tin tức
Thứ 3, Ngày 26/03/2019, 17:00
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tham gia Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2019 | Đắc Hiển

Sáng 21/3/2019, tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có ônng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng; - ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam cùng lãnh đạo các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự của 09 tỉnh, thành phố thuộc Khu vực Thi đua Miền Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, và Thành phố Hồ Chí Minh). Về phía đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đến tham dự Hội nghị, có ông Võ Xuân Biên - Phó Giám đốc phụ trách Sở.

16.3.2019.vp.jpg 

Ông Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp Tây Ninh (người thứ nhất nhìn từ trái sang) tham dự Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Anh Tuấn trao Quyết định cử Trưởng và Phó Trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2019. Theo đó, Trưởng Khu vực thi đua là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Khu vực là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị, các đồng chí là lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục thi hành án đã góp ý, thảo luận nội dung Kế hoạch phát động thi đua, nội dung giao ước thi đua và tiến hành ký kết sau khi đã thống nhất.

66.3.2019.vp2.jpg

Lãnh đạo các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự của Khu vực Thi đua

miền Đông Nam bộ tại Hội nghị

Năm 2019, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua với chủ đề "Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019". Theo đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị xác định, trong đó tập trung vào siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; cẩn trọng, đánh giá chặt chẽ những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu. Cùng đó, chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, gắn công tác này với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Kịp thời kiện toàn và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở để đảm bảo chỉ tiêu hòa giải thành. Triển khai có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng đảm bảo sự hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước; xây dựng các đơn vị tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Tăng cường quản lý, chú trọng thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề. Tham mưu UBND tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án, phối hợp, hỗ trợ Đoàn Luật sư tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư hướng tới Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba.

Tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tập trung thực hiện Chương trình quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021. Xây dựng giải pháp nhằm xử lý tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp.

 Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp của địa phương.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt đọng chuyên môn, nghiệp vụ và mở rộng việc áp dụng chữ ký số chuyên dùng. Thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin, truyền thông về các hoạt động của Ngành. Thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, các đơn vị trong khối cũng cam kết thực hiện tốt nhiều phong trào thiết thực khác như: phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới"; "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; và các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động.

Để phong trào thi đua yêu nước năm 2019 đạt được kết quả cao, có sức lan tỏa, đồng thời thực hiện Kế hoạch số  263/KH-STP ngày 01/02/2019 của Sở Tư pháp về phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019, Sở Tư pháp phát động toàn ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2019 góp phần tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

(Đắc Hiển)

Lượt người xem:  Views:   206
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức