Tin tức
Thứ 5, Ngày 14/03/2019, 15:00
Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/03/2019

Theo quy định tại Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Chính phủ có thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy, theo quy định trên thì Luật không giao Chính phủ quy định các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ Điều 38 đến Điều 51 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với chức danh "Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng".

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP quy định: "Chi cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh thanh tra Sở theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa."

Và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có quyền phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Từ quy định trên cho thấy, việc quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của "Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng" tại Nghị định số 213/2013/NĐ-CP và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP là không phù hợp với quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Lượt người xem:  Views:   293
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức