Tin tức
Thứ 5, Ngày 14/02/2019, 15:00
Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/02/2019 | Phòng XD&KTVBQPPL

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Kế hoạch số 105/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018. Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 03/BC-UBND kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2018.

Theo đó, trên cơ sở Báo cáo này, việc thực hiện hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2018 đã thu đạt được những kết quả đáng kể đối với nhiều mặt công tác như sau: các sở, ban, ngành liên quan đã kịp thời thông tin, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật; cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phục vụ hoạt động của doanh nghiệp từ đầu năm đến nay trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật với tổng số 26 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 63 Quyết định quy phạm pháp luật; các cơ quan có thẩm quyền đã phối hợp tổ chức triển khai một số văn bản như Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Quản lý Ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ... Để góp phần hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như mở các hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, đào tạo ngắn hạn... Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, thực hiện giải đáp pháp luật cũng là một nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu. Theo đó, các cơ quan liên quan đã trả lời trực tuyến cho 12 doanh nghiệp về lĩnh vực khoa học, công nghệ; 06 doanh nghiệp về lĩnh vực hải quan; trả lời vướng mắc bằng văn bản 37 lượt; trả lời vướng mắc 18 lượt tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp theo Chương trình "Cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan Hải quan là đối tác tin cậy và đồng hành cùng phát triển năm 2018"; hướng dẫn 22 tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, 01 doanh nghiệp hồ sơ, thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, thì việc chưa thành lập các Phòng pháp chế thuộc các sở, ngành liên quan hoặc thiếu hụt công chức pháp chế chuyên trách khiến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa mang tính chuyên nghiệp, phương pháp thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đạt được hiệu quả cao. Hơn thế nữa, sự biến động và thay đổi quá nhiều của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cũng khiến cho doanh nghiệp gặp không ít khó khăn.

Từ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP trên cơ sở đảm bảo thống nhất với quy định có liên quan tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đề xuất Bộ Tư pháp sớm có hướng dẫn thi hành chi tiết các văn bản pháp luật phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; mở các chương trình bồi dưỡng, lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ đối với cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành tỉnh.

Trong thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền cùng với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp cần phải phát huy hơn nữa vai trò bản thân trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý nhằm mục đích tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp để góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến nhanh quá trình hội nhập kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở địa phương ngày càng trở nên mạnh mẽ./.

 

Ngọc Giàu

Lượt người xem:  Views:   302
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức