Tin tức
Thứ 5, Ngày 24/01/2019, 18:00
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/01/2019 | Văn phòng

Ngày 17/01/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019. Đến tham gia Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.


VP24.1.2019.1.jpg

Ông Lý Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp thông qua Báo cáo công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tư pháp năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 trong toàn ngành; các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018. Hội nghị cũng thông qua 02 báo cáo tham luận trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác Trợ giúp pháp lý, 02 báo cáo của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành và Phòng Tư pháp huyện Tân Biên. Đồng thời góp ý cho dự thảo Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019, dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

VP24.1.2019.T.jpgVP24.1.2019.H.jpg

 

Lãnh đạo Phòng Tư pháp Châu Thành, Tân Biên trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị

Bám sát Chương trình hoạt động trọng tâm của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tư pháp trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả nổi bật đạt được như sau:

- Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPLL: Sở luôn chú trọng, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác văn bản đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ và đạt hiệu quả, chất lượng cao. Sở tiến hành thẩm định 100 văn bản; góp ý 125 văn bản. Tự kiểm tra 63 Quyết định của UBND tỉnh, kiểm tra theo thẩm quyền 43 văn bản. Thực hiện rà soát 136 văn bản. Sở còn tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch như thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2014-2018; Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2017.

- Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành đầy đủ các kế hoạch, công văn hướng dẫn thực hiện trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Sở còn tổ chức 09 Hội nghị triển khai pháp luật; 05 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ; tổ chức thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước giữa ngành Tư pháp và ngành Văn hóa. Sở phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật hình sự; 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật an toàn gia thông. Đặc biệt, Sở tham mưu UBND tỉnh sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về quyền dân sự và quyền chính trị, tổ chức thực hiện đợt thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và tham mưu Hội đồng PHPBGDPL tổng kết 05 năm Ngày pháp luật, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 15 bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch và tổ chức 01 Hội thi tìm hiểu Ngày pháp luật và thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng....

- Công tác hành chính tư pháp: Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm; Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 05 Hội nghị tập huấn về các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước và giao dịch bảo đảm; triển khai thực hiện phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp; đặc biệt còn phối hợp các sở, ngành tổ chức 01 lớp bồi dượng nghiệp vụ hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

- Công tác về bổ trợ tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh". Để tạo nguồn cán bộ bổ trợ tư pháp cho tỉnh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Học viện Tư pháp mở 01 lớp đào tạo nghề công chứng trên địa bàn tỉnh với 50 học viên theo học; 01 lớp đào tạo nghề luật sư với tổng số học viên theo học là 65 học viên. Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023; kiện toàn đội ngũ giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Công tác trợ giúp pháp lý: Sở còn chú trọng thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tổ chức 01 Hội nghị triển khai pháp luật. Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018.

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 02 Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018. Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; phát hành sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát đối với lĩnh vực trọng tâm.…

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: thực hiện xong 03 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 02 tổ chức đấu giá tài sản, 03 tổ chức hành nghề luật sư và 03 Văn phòng công chứng. Thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính đối với 02 đơn vị trực thuộc Sở.  Tổ chức kiểm tra 06 tổ chức hành nghề luật sư và 08 tổ chức hành nghề công chứng theo kế hoạch năm 2018.

- Công tác xây dựng Ngành: Công chức tư pháp được bố trí đầy đủ, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ. Các xã, phường, thị trấn có 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch đạt 93.7%; công chức Tư pháp - Hộ tịch có trình độ chuyên môn từ trung cấp Luật trở lên đạt 100%. Trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ mày và tinh giản biên chế của Sở.

- Bên cạnh đó, còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp địa phương, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

VP24.1.2019.B.jpg

Ông Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Triển khai công tác tư pháp năm 2019

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng thời chủ động khắc phục những khó khăn trong năm 2018, Ông Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp đã chỉ đạo Ngành Tư pháp Tây Ninh tập trung thực hiện một số giải pháp nâng cao công tác tư pháp, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát với chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh năm 2019, trong đó chú trọng xây dựng sớm các chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện các kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh; tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các sở, ban, ngành; các cấp ủy, UBND cấp huyện, xã trong quá trình triển khai các hoạt động của ngành. Rà soát và ban hành các quy trình xử lý công việc, quy chế làm việc, phân công, phân cấp trong từng đơn vị; quy chế, cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh.

3. Tập trung thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, nhất là các nhiệm vụ mới phát sinh như tham mưu UBND tỉnh thể chế hoá kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng; tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phục vụ hội nhập quốc tế sâu, rộng; quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Chủ động, kịp thời phản ứng chính sách đối với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống xã hội của địa phương.

4. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng phát động, kiểm tra, đánh giá các phong trào thi đua; thi đua bảo đảm sát với thực tế, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường trao đổi thông tin trong việc thực hiện xếp hạng; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Tiêu chí đánh giá các đơn vị thuộc Bộ.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; đổi mới lề lối làm việc; tiếp tục cắt giảm số lượng các cuộc họp. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đồng thời chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử trong quan hệ với công dân.

6. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân, nhất là trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch, LLTP.

Cũng tại Hội nghị, Ông Võ Xuân Biên đã phát động phong trào thi đua năm 2019 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh với chủ đề "Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019", góp phần động viên, khuyến khích ngành Tư pháp Tây Ninh tiếp tục phấn đấu thực hiện tố nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Lượt người xem:  Views:   347
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức