Tin tức
Thứ 2, Ngày 06/03/2017, 11:00
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/03/2017 | Phòng XD&KTVBQPPL

Nhằm thông tin pháp lý nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp, ngày 25/01/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND.

Nội dung của Kế hoạch cũng đã xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vào một số nội dung như: Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương đặc biệt là những văn bản quy phạm pháp luật mới về hoạt động khởi nghiệp và giới thiệu nội dung cơ bản các văn bản này trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp; xây dựng chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của tỉnh, lấy ý kiến khảo sát nhu cầu vể hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phổ biến pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp; biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo nội dung của Kế hoạch; trực tiếp làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Phương Anh

Lượt người xem:  Views:   409
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức