Tin tức
Thứ 4, Ngày 14/12/2016, 15:00
Sở Tư pháp Tây Ninh tiến hành kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/12/2016 | Văn phòng

Nhằm đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2016 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 của Ngành Tư pháp tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 13/10/2016, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1713/KH-STP về việc kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016.

Nội dung kiểm tra tập trung xoay quanh việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016 theo Chương trình công tác tư pháp năm 2016, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp về các lĩnh vực Tư pháp; việc triển khai, phát động phong trào thi đua năm 2016, việc đăng ký thi đua, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2016. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc tại 09 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố từ ngày 09/11/2016 đến hết ngày 18/11/2016, thời gian làm việc 01 buổi đối với mỗi đơn vị. Thành phần đoàn kiểm tra gồm 01 Lãnh đạo Sở và đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

 Hình 1.JPG

Đồng chí Vương Văn Trợ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp trong buổi lại việc tại

Phòng Tư pháp huyện Trảng Bàng

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá, nhìn chung, các Phòng Tư pháp cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp do cơ quan cấp trên đề ra. Trong đó, việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch đạt một số hiệu quả nhất định, công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND cấp huyện, xã từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, hình thức, đối tượng phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Công tác thi đua, khen thưởng, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL, công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý cũng được quan tâm thực hiện, đảm bảo triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác tổ chức, xây dựng cơ quan được củng cố, kiện toàn; đội ngũ công chức Tư pháp-hộ tịch có trình độ chuyên môn từ trung cấp luật trở lên đạt trên 95%, được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên.

 Hình 2.jpg

Đồng chí Phùng Thị Dâu- Phó Giám đốc Sở Tư pháp trong buổi lại việc tại

Phòng Tư pháp huyện Hòa Thành

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các Phòng Tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, còn nhiều đơn vị chỉ xây dựng kế hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung của kế hoạch; hầu hết các đơn vị gặp khó khăn trong việc xây dựng phương án đơn giản hóa Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại cấp huyện, xã đạt hiệu quả chưa cao. Tất cả các đơn vị đều có một số kế hoạch, báo cáo ban hành trễ hạn theo thời hạn yêu cầu xây dựng, báo cáo của cấp trên.

Tiến hành song song với đợt kiểm tra cuối năm, Sở Tư pháp kết hợp kiểm tra việc tự chấm điểm thi đua năm 2016 của các đơn vị thuộc khối thi đua các Phòng Tư pháp do Sở phát động căn cứ theo Quyết định số 1786/QĐ-STP ngày 26/10/2016 về việc ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, xếp hạng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2016. Qua kết quả tự chấm điểm và hồ sơ lưu tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra nhận thấy: Các đơn vị có sự phấn đấu thi đua, chất lượng và hiệu quả các nội dung thi đua tương đối tốt, đặc biệt phần lớn các đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí về nhiệm vụ chính trị của ngành. Đáp ứng tốt các yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

Các Phòng Tư pháp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có số lượng biên chế trung bình là 04 người đối với mỗi đơn vị. Trong khi đó, nhiệm vụ công tác tư pháp ngày càng tăng và được giao thêm nhiều lĩnh vực, hiện tại có hơn 26 nhiệm vụ tương ứng với các mảng công tác của ngành. Biên chế ít nhưng việc lại nhiều, một số đơn vị vì thế rơi vào tình trạng làm việc quá tải, quá trình triển khai thực thi nhiệm vụ theo đó gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện công tác chậm, gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung của UBND cấp huyện. Các công tác Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác văn bản, kiểm soát TTHC tuy đã được tập huấn, hướng dẫn nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn nên hiệu quả chưa cao. Ngoài ra, còn đơn vị chưa được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo hoạt động sát sao, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của phòng.

Nhận thức sâu sắc các hạn chế còn tồn tại cũng như những kết quả đạt được trong năm 2016 của các phòng Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã và đang nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành trong năm 2017 với phương phâm châm cải thiện, khắc phục các hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp toàn diện, đồng bộ, hỗ hợ tốt hơn cho UBND các cấp trong việc điều hành công việc chung của tỉnh cũng như phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho nhân dân.

Lượt người xem:  Views:   405
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức