Tin tức
Thứ 6, Ngày 08/04/2016, 08:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2016 | Phương Loan
Nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016. Kế hoạch đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng để các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố phải nghiêm túc thực hiện trong năm 2016 như:

Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong đó lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi thi hành pháp luật với các hoạt động:

+ Thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch của Bộ Tư pháp: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai. Ngoài ra, UBND tỉnh còn tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chính sách Bảo trợ xã hội và việc thực hiện các quy định, thủ tục hành chính có liên quan về chính sách Bảo trợ xã hội tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây là những lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

+ Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại các đơn vị theo kế hoạch.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng đề nghị thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung có liên quan. Khi có yêu cầu cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành theo nội dung kế hoạch đã đề ra; Tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành cấp trên; Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành mình theo quy định.

IMG_20150811_081148.jpg

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Lượt người xem:  Views:   611
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức