Tin tức
Thứ 6, Ngày 17/07/2015, 15:20
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2015

Ngày 15 tháng 6 năm 2015 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 và thay thế Thông tư số Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng và Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng.

Thông tư số 06/2015/TT-BTP gồm 5 chương  30 Điều quy định cụ thể về thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên; đào tạo nghề công chứng, khoá bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; tổ chức và hoạt động công chứng và 24 mẫu giấy tờ trong hoạt động công chứng.

Người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người đó đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực của các giấy tờ và thông tin đã khai trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên.

Nhằm đảm bảo thực hiện thẩm quyền của Sở Tư pháp trong việc thực hiện đăng ký hành nghề công chứng và cấp Thẻ Công chứng viên theo quy định của Luật Công chứng 2014, thông tư đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục đăng ký hành nghề công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng và thủ tục cấp thẻ công chứng viên; Công chứng viên chỉ được ký văn bản công chứng sau khi được Sở Tư pháp cấp Thẻ công chứng viên.

Thông tư  đã hướng dẫn cụ thể Điều 10 của Luật Công chứng về những trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng; người được miễn đào tạo hành nghề công chứng  phải gửi hồ sơ tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và kỹ năng quản lý tổ chức và hoạt động Văn phòng công chứng, thời gian 03 tháng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng. Sau khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng mới làm hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định nghĩa vụ của Công chứng viên hàng năm phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng do Hội Công chứng viên của tỉnh hoặc do Sở Tư pháp tổ chức; Cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng; lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng, giao dịch, lời chứng của công chứng viên đối bản dịch; việc thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghể công chứng

 

Bộ Tư pháp cũng đã ban hành kèm theo Thông tư 24 biểu mẫu trong hoạt động công chứng thay thế các biểu mẫu quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng./.

 

 

 

PHÒNG BTTP- QLLS

Lượt người xem:  Views:   441
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức