Tin tức
Thứ 3, Ngày 07/01/2014, 08:15
Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/01/2014

Đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Để tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”, gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, đề án PBGDPL trên địa bàn nhằm thông tin, phổ biến kịp thời, thường xuyên chính sách, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên theo các mục tiêu của Đề án, tạo điều kiện để thanh thiếu niên được tiếp cận với pháp luật và được hướng dẫn hành vi ứng xử theo pháp luật; trong năm 2013, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức triển khai Đề án một cách nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện Đề án.

          Năm 2013 gắn với chủ đề năm của Đoàn Thanh niên là "Năm nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn", công tác PBGDPL cho cán bộ Đoàn, đoàn viên và các tầng lớp thanh thiếu niên đặc biệt được quan tâm, thực hiện thường xuyên với nhiều phương thức triển khai đa dạng như: tuyên truyền thông qua hội thi, hội diễn; tuyên truyền pháp luật lưu động thông qua hình thức sân khấu hóa; xây dựng chuyên mục hòm thư pháp luật; sinh hoạt pháp luật dưới hình thức Câu lạc bộ...

Công tác tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội được lồng ghép trong sinh hoạt của các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Gia đình trẻ, Câu lạc bộ Tiền hôn nhân, Câu lạc bộ Sức sống trẻ… Duy trì 95 Câu lạc bộ phòng, chống ma túy, thường xuyên tổ chức tuyên truyền và cấp phát hàng nghìn tài liệu về phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Ngoài ra, còn quan tâm tổ chức sân chơi, nơi sinh hoạt, hướng nghiệp cho thanh niên chậm tiến, cảm hóa giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; thành lập các đội tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) không vi phạm pháp luật, kết quả được 674 cuộc với trên 55.212 lượt ĐVTN và đông đảo quần chúng nhân dân tham dự. Biên soạn và cấp phát cho thanh thiếu niên 10.300 tờ gấp Hỏi – đáp pháp luật về phòng, chống tội phạm. Tổ chức các diễn đàn phòng chống ma túy cho học sinh, tổ chức “Chương trình 100 ly cà phê” miễn phí để thực hiện các diễn đàn lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho ĐVTN.

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao tuyên truyền vận động ĐVTN và nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa mới trên các địa bàn dân cư gắn với mô hình tổ thanh niên tự quản như: Hội thi “Tiếng hát thanh niên công nhân”, “Ngày Hội thanh niên với văn hóa giao thông”, liên hoan “Tuổi trẻ học đường với văn hóa giao thông”...; vận động thanh niên thực hiện lối sống đẹp, văn minh, lịch sự; không vi phạm pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em… Kết quả có hơn 25.000 lượt ĐVTN, nhân dân tham dự. Các đội hình thanh niên xung kích cũng được duy trì thường xuyên với hơn 200 thành viên tuần tra ngày đêm mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐVTN, sinh viên, học sinh và quần chúng nhân dân ý thức tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) như: phát hoang, khắc phục các công trình có tầm nhìn che khuất dễ xảy ra tai nạn giao thông, phát hiện những nơi không có biển báo, biển báo hư hỏng, không phù hợp trên các tuyến đường thông báo với các ngành chức năng để điều chỉnh thay thế. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phổ biến và tư vấn pháp luật cho nhân dân và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần trang bị kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho thanh thiếu niên. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền ý thức chấp hành quy định của pháp luật về ATGT là thực hiện trách nhiệm của người ĐVTN góp phần chung tay thực hiện có hiệu quả “Năm An toàn giao thông 2013”. Trong Tháng thanh niên 2013, các đội thanh niên tình nguyện với hơn 1.755 ĐVTN phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, điều phối giao thông tại các chốt đèn, điểm trường, chợ vào các giờ cao điểm.

 Các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức thường xuyên các buổi diễn đàn tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình thông qua các Câu lạc bộ Gia đình trẻ, Câu lạc bộ Tiền hôn nhân thu hút hàng chục nghìn lượt ĐVTN, hội viên và nhân dân tham gia sinh hoạt, qua đó có 102 cặp vợ chồng tổ chức đám cưới theo nếp sống mới. Thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ đã tạo được hiệu quả tích cực trong việc thực hiện những chủ trương của nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống mới. Đầu tư, quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức như duy trì và kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Tờ Thông tin Tuổi trẻ, Website của Tỉnh Đoàn, Tờ tin Tư pháp… để chuyển tải nội dung các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với thanh thiếu niên, đoàn viên. Kết quả, đã tổ chức được 1.767 cuộc, thu hút 67.490  lượt ĐVTN tham gia.

 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, PBGDPL gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ; các cơ sở học tập đã chủ động, sáng tạo, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, địa phương, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền và định hướng tư tưởng thanh niên về phân giới cắm mốc, nhất là phân giới cắm mốc giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam – Trung Quốc; tuyên truyền về biển đảo Việt Nam...

Phát động và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cam kết không vi phạm pháp luật, chú ý nêu gương “người tốt, việc tốt” trong chấp hành pháp luật và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức cho đoàn viên khối công nhân viên chức đăng ký thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, “mục tiêu 04 giảm”, ký cam kết thực hiện TTATGT. Tổ chức 03 Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về an toàn giao thông và và 01 Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật lao động giỏi ở 02 cấp tỉnh và huyện, đã có đông đảo Tuyên truyền viên là ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, còn tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu luật giao thông thu hút một lực lượng rất lớn ĐVTN, học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh tham gia viết bài.

Tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới – 05/6”, “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6” thu hút gần 1.200 ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua các phiên tòa xét xử lưu động và trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh cấp huyện và Trạm Truyền thanh cấp xã trong chương trình “Pháp luật với đời sống”, “Những chuyện cần nên biết”, “Trả lời thư bạn xem Đài”, “Trang Dân chủ và Pháp luật”, “Bạn đọc viết”, “Hỏi – đáp pháp luật”…

Trong năm 2013, đã có hơn 70 lượt cán bộ Đoàn cấp cơ sở được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL góp phần bổ sung kiến thức và kỹ năng cho cán bộ Đoàn cơ sở tham gia công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên tại địa phương và 55 cán bộ, đoàn viên cơ sở tham dự lớp tập huấn “Thanh niên nông thôn chung tay xây dựng nông thôn mới”. Các cấp, ngành cũng đã biên soạn và phát hành 500 bộ đề cương giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về ATGT, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người cấp phát cho đội ngũ báo cáo viên, Tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác PBGDPL của các tổ chức đoàn thể để làm tài liệu tuyên truyền cho thanh thiếu niên, đoàn viên của tổ chức mình và tại địa phương.

 

Nhìn chung, Trong năm 2013, các cấp, ngành của tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động triển khai thực hiện Đề án như: bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL trong chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn; xây dựng, thực hiện các chuyên mục, chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm PBGDPL cho thanh thiếu niên, giáo dục và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong giáo dục thanh thiếu niên ý thức chấp hành pháp luật; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật lồng ghép văn hóa, văn nghệ, diễn tiểu phẩm pháp luật cho cán bộ đoàn viên thanh niên; thực hiện PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua một số mô hình  phù hợp với thanh niên ở cơ sở; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật cho thanh thiếu niên, tài liệu chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Đoàn và cán bộ tham gia công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên… Qua đó, đã kịp thời chuyển tải đến ĐVTN, thiếu niên chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong ĐVTN, thiếu niên, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của ĐVTN đối với gia đình, cộng đồng xã hội, phấn đấu vươn lên sống đẹp, sống có ích./.

 

Thảo Nguyên

 


Lượt người xem:  Views:   496
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức