Tin tức
Thứ 5, Ngày 27/08/2015, 14:35
Công tác về văn bản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/08/2015
GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

Ngay từ ngày thành lập Sở Tư pháp Tây Ninh (ngày 28/12/1982), công tác xây dựng văn bản nói chung, công tác góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nói riêng đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Tư pháp nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nói chung và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nói riêng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm được giao, ngành tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng trong suốt chặng đường từ ngày thành lập đến nay, cùng với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật ở địa phương, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng. Đặc biệt từ năm 2004 đến nay, sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được ban hành thì công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương không ngừng được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nói chung và cấp tỉnh nói riêng không ngừng gia tăng theo từng năm, từng giai đoạn cả về số lượng và chất lượng đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động quản lý Nhà nước bằng pháp luật, góp phần tạo ra hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

- Nhìn chung, từ ngày thành lập đến nay nghành Tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn trong công tác góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật góp phần quan trọng từng bước đưa công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đã đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cụ thể, từ ngày thành lập đến nay, chỉ riêng Sở Tư pháp đã góp ý 947 văn bản các loại, trong đó có 219 Luật, 10 Pháp lệnh, 718 văn bản khác; thẩm định 1.729 văn bản gồm 234 Nghị quyết Hội đồng nhân dân. 1495 Quyết định Ủy ban nhan dân; rà soát, hệ thống hóa 5.122 văn bản. Qua rà soát đã phát hiện 2.803 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, Sở Tư pháp đã tham mưu xử lý đúng quy định.

Ngoài việc góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã thường xuyên tăng cường kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho bộ phận pháp chế các sở, ngành tỉnh, Tư pháp cấp huyện, cấp xã về công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, viết hàng trăm bài trao đổi nghiệp vụ trong công tác soạn thảo góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Tờ tin Tư pháp Tây Ninh, báo, đài địa phương nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho bạn đọc, khán thính giả nghe đài, xem đài về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tóm lại, trong hơn 30 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, thực hiện pháp luật ở địa phương.

 

                                                                                     

 

                                                                  Phòng Xây dựng văn bản

Lượt người xem:  Views:   492
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức