Tin tức
Thứ 5, Ngày 27/08/2015, 14:30
Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/08/2015

Thành phố Tây Ninh là trung tâm của Tỉnh về chính trị-hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc (07 phường, 03 xã) với 54 khu, ấp. Do đó, việc giải quyết tốt hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố. Chính vì vậy, Thành phố luôn xác định cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Thành phố.

Phòng Tư pháp Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, giúp UBND cùng cấp quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Trong đó, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính được xem là giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

          Phòng Tư pháp Thành phố được giao 5 biên chế chính thức, hiện có mặt 04, trong đó: 01 Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 02 chuyên viên; Trình độ chuyên môn: 04 Cử nhân Luật; Về trình độ lý luận chính trị: 04 Trung cấp (trong đó 01 đồng chí đang học cao cấp); Do nhu cầu công việc đơn vị có hợp đồng thêm 01 nhân viên (trình độ cử nhân Luật).

 

          Hàng năm, trên cơ sở Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố. Tập thể Phòng Tư pháp Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra về công tác cải cách hành chính; trong đó, có nhiều giải pháp quan trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp, cụ thể như : Tổ chức hội thi chuyên đề “Tìm hiểu thủ tục hành chính”; tổ chức in ấn và treo, dán pano, áp phích các khẩu hiệu CCHC dọc theo các tuyến phố chính, nút giao thông, trụ sở cơ quan nhà nước; biên soạn và đưa vào thực hiện chuyên mục “Một phút thông tin TTHC” phát trên sóng phát thanh Thành phố; thực hiện tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giao dịch với các cơ quan hành chính.

 

          Để thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố Phòng đã bố trí 01 công chức trực tại đây. Hoạt động của Bộ phận này ngày càng đi vào nền nếp, ổn định, theo hướng chuyên môn hóa và hiện đại. Các phần mềm tin học hỗ trợ tích cực trong phương pháp tác nghiệp của công chức, dần thay thế các khâu, quy trình thủ công theo cách làm cũ. Chất lượng hoạt động được cải thiện và nâng lên. Tất cả các thủ tục hành chính Phòng đang thực hiện đều được niêm yết công khai, rõ ràng ở vị trí dễ nhìn. Qua đó giúp cho người dân khi đến liên hệ công tác tham khảo và nắm được các thủ tục cần thiết.

          Đồng thời, Phòng thường xuyên thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, phát hiện được nhiều bất cập, chưa hợp lý trong các thủ tục hành chính đang áp dụng thực hiện ở đơn vị, qua đó đề xuất UBND Thành phố kiến nghị tỉnh công bố TTHC mới.

TTHC dù quy định có tốt đến đâu nhưng sẽ chỉ dừng lại trên lý thuyết nếu công tác tổ chức thực hiện yếu kém. Vì vậy, kiểm soát việc thực hiện TTHC cần được chú trọng. Công tác này nếu được làm tốt sẽ giúp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; mang lại niềm tin cho nhân dân và thật sự hiện thực hóa các kết quả cải cách tới từng thành viên trong xã hội.

          Thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Phòng Tư pháp Thành phố đã xây dựng các quy trình giải quyết hồ sơ theo các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố trên lĩnh vực tư pháp. Hàng năm, Phòng đã đưa ra mục tiêu thực hiện và xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Cụ thể, Phòng xây dựng quy trình cải chính hộ tịch theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết trước đây thời gian quy định là 05 ngày đơn vị thực hiện rút ngắn còn 03 ngày; hiện nay theo quy định thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc thì đơn vị rút ngắn còn 02 ngày làm việc.

          Năm 2013 ghi dấu nhiều hoạt động trong tuyên truyền, triển khai CCHC. Cụ thể, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Nội vụ Thành phố đã tổ chức được 03 Hội thi chuyên đề tìm hiểu thủ tục hành chính, gồm 02 cuộc dành cho người dân và 01 cuộc dành cho cán bộ, công chức-những người trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính của người dân; Phối hợp vớ Đài Truyền thanh Thành phố biên tập và phát định kỳ hàng ngày chuyên mục “Một phút thông tin thủ tục hành chính” trên sóng phát thanh Thành phố. thực hiện tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giao dịch với các cơ quan hành chính. Với những hoạt động trên đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần, thái độ phục vụ người dân; đồng thời giúp cho người dân hiểu biết hơn về thủ tục hành chính, qua đó chủ động khi thực hiện thủ tục hành chính.

Được sự quan tâm của Sở Tư pháp và UBND Thành phố, đã trang bị cho Phòng các trang thiết bị như máy tính, các phần mềm dùng chung như: hộp không giấy và văn phòng điện tử eOffice; phần mềm hộ tịch, từ đó đơn vị đã áp dụng triển khai thực đồng bộ trên địa bàn Thành phố. Phòng đã thực hiện tốt phần mềm "một cửa điện tử" và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với  lĩnh vực Hộ tịch; đồng thời, đưa vào sử dụng hệ thống bấm số chờ tự động và kiosk thông tin để mang đến cho người dân sự tiện lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Thành phố còn mạnh dạn thí điểm thực hiện Giải pháp số hóa địa bàn dân cư với mục đích là xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về dân cư trên địa bàn, hướng đến việc xây dựng chính quyền điện tử năng động, hiệu quả. Bước đầu của dự án đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức nơi được thí điểm, hỗ trợ giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho người dân

 Từ việc đẩy mạnh các giải pháp nêu trên, dẫn đến hoạt động của bộ máy hành chính Thành phố nói chung và hoạt động của cơ quan Tư pháp nói riêng mang lại hiệu quả; Chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục của người dân được nâng lên đáng kể (Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 100%); Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được hoàn thiện và nâng cao trình độ, năng lực. Nền hành chính đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại (giảm đáng kể lượng văn bản giấy, tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi, quan hệ công tác hơn 80%).

*Kết quả cụ thể:

+ Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch:

          - Đăng ký khai sinh: 12.765 trường hợp;

          - Đăng ký kết hôn : 6.634 đôi;

          - Đăng ký khai tử: 3.057 trường hợp;

          - Cải chính hộ tịch: 278 trường hợp.

+ Công tác chứng thực:

          - Chứng thực chữ ký: 7.393 trường hợp;

          - Chứng thực sao y: 38.890 trường hợp;

          - Chứng thực hợp đồng giao dịch: 20.888 trường hợp.

Với những kết quả đạt được Phòng Tư pháp Thành phố đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng giấy khen đơn vị có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2012 và năm 2014.

 

          Tuy nhiên với những kết quả bước đầu đạt được chúng ta cần phải tập trung thực hiện cải cách TTHC mạnh mẽ hơn nữa, cải cách TTHC phải trực tiếp phục vụ nhân dân và là giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để cải cách TTHC tiếp tục có những kết quả mới, cần nhiều yếu tố nhưng tôi cho rằng vấn đề nhận thức là yếu tố rất quan trọng, bao gồm nhận thức của lãnh đạo cơ quan hành chính các cấp, nhận thức của đội ngũ cán bộ cũng như nhận thức của người dân về công tác này. Cải cách TTHC không phải là sửa đổi được bao nhiêu quy định mà cốt lõi là những sửa đổi này phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, lấy sự hài lòng của người dân và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo cho kết quả cải cách.

Lượt người xem:  Views:   448
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức