Tin tức
Thứ 3, Ngày 04/05/2021, 15:00
Tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/05/2021 | Kim Ngọc

Ngày 29/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1266/UBND-NC về tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiến hành rà soát các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước và các nghị định, thông tư có điều, khoản, điểm giao cho địa phương ban hành văn bản quy định chi tiết mà đến thời điểm hiện tại địa phương chưa ban hành văn bản quy định chi tiết, kịp thời tham mưu UBND tỉnh hoặc trình HĐND tỉnh ban hành theo thẩm quyền và chủ động đăng ký vào Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021, 2022 và các năm tiếp theo phù hợp với thời gian quy định của pháp luật.

2. Việc phối hợp xây dựng hoặc tham gia ý kiến về văn bản QPPL phải bám sát yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, lĩnh vực quản lý; tránh để tình trạng không có ý kiến dẫn đến văn bản ban hành không khả thi hoặc phát sinh vướng mắc mới.

3. Khẩn trương rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện để kịp thời tham mưu theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển; đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần theo quy định.

4. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác rà soát văn bản QPPL đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phối hợp tham gia vào hoạt động rà soát và đề xuất hướng xử lý cụ thể đối với từng loại văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát hàng năm trên địa bàn nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản do cấp mình ban hành.

Chỉ đạo Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình.

          Kịp thời rà soát và xử lý các văn bản QPPL trái pháp luật (sai về nội dung, thẩm quyền) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sau khi nhận được kết luận kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

                                                                                              Ngọc Kim


Lượt người xem:  Views:   660
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức