Tin tức
Thứ 6, Ngày 15/01/2021, 16:00
Giá trị pháp lý của văn bản ngưng hiệu lực để xác định nội dung trái pháp luật đối với văn bản được kiểm tra theo quy định hiện hành
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/01/2021 | Ngọc Giàu

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Trước đây, tại khoản 2 Điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: "…Văn bản ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 153 của Luật không được sử dụng làm căn cứ pháp lý để kiểm tra văn bản từ thời điểm ngưng hiệu lực đến thời điểm tiếp tục có hiệu lực theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Tuy nhiên, hiện nay, tại khoản 2 Điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP quy định căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra phải bảo đảm điều kiện: "2. Đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra hoặc chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra nhưng đã được thông qua hoặc ký ban hành và sẽ có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được kiểm tra".

Theo đó, "văn bản ngưng hiệu lực" lại không được quy định hiện hành nói đến. Thế nhưng, việc quy định như trên là hoàn toàn phù hợp vì các lý do sau:

- Thứ nhất, quy định hiện hành đảm bảo được sự tương đồng, thống nhất với quy định về căn cứ ban hành tại  Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Cụ thể là, khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: "Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành".

- Thứ hai, trên cơ sở quy định hiện hành, thì có thể hiểu là "văn bản ngưng hiệu lực" không thuộc trường hợp "đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra". Do đó, không cần thiết phải quy định lại nội dung này như quy định trước đây./.

                                                                                                  Ngọc Giàu

Lượt người xem:  Views:   256
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức