Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2020Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2020
Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2020
1/21/2021 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2021-01/khenthuong2_Key_21012021162322.jfif
Quyết định Về việc khen thưởng cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020”Quyết định Về việc khen thưởng cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020”

Quyết định Về việc khen thưởng cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020”
1/21/2021 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2021-01/khenthuong2_Key_21012021162554.jfif
Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngàQuyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngà

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”
1/21/2021 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2021-01/khenthuong2_Key_21012021162840.jfif
Quyết định khen thưởng thành tích giai đoạn 2015-2020Quyết định khen thưởng thành tích giai đoạn 2015-2020

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1651 khen thuong 5 nam 2015 den 2020.rar

9/1/2020 3:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-09/Qd_Key_01092020141243.jpg
Quyết định biểu dương cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019Quyết định biểu dương cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD biểu dương nam hT LTTT ĐĐ PC HCM 2019_Signed.rar3/31/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong1_Key_20042020162442.jpg
UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện trong năm 2020 Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện trong năm 2020 Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"
Xem nội dung văn bản cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

3/16/2020 12:00 PMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuXem chi tiết/PublishingImages/2020-03/DE AN_Key_16032020110344.jpg
Quyết định về việc tặng Bằng khen về công tác  PBGDPL năm 2019Quyết định về việc tặng Bằng khen về công tác  PBGDPL năm 2019

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QĐ khen thưởng của UBND tỉnh. 2019.rar

3/11/2020 6:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020170058.jpg
Quyết định Về việc khen thưởng tập thể đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2019 (bổ sung)Quyết định Về việc khen thưởng tập thể đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2019 (bổ sung)

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD khen thuong nam 2019 bổ sung_Signed.rar

3/11/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020165621.jpg
Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 - Sở ngành Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 - Sở ngành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

LAO DONG TIEN TIEN. NAM 2019.rar

3/4/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020162231.jpg
Quyết định  Về việc tặng Giấy khen công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019Quyết định  Về việc tặng Giấy khen công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH THUONG PB NAM 2019. SO.rar

3/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020165907.jpg
Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm 2019 - Sở Tư pháp Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm 2019 - Sở Tư pháp

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KT THANH TICH NAM 2019.rar

2/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong1_Key_20042020161533.jpg
Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2019Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2019

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD khen thuong nam 2019, so khen.rar

1/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020161155.jpg
Thông báo về việc lập và công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sảnThông báo về việc lập và công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1788.rar

ds1788.rar

8/28/2019 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn Thành phốKế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn Thành phố

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


KH. thuc hien De an Tang cuong ung dung CNTT trong cong tac PBGDPL 2019-2021_Signed.rar

8/16/2019 9:00 AMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/KH1_Key_17092019163322.jpg
Danh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DS TO CHUC DAU GIA va DGV cong bo.signed.rar

8/7/2019 8:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-08/DANH SACH_Key_07082019071716.jpg
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” chQuyết định Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” ch

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1541.qd.signed.rar

7/23/2019 5:00 PMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Qd_Key_17092019162956.jpg
Danh sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

danh sach tap su.rar

7/11/2019 9:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/DANH SACH_Key_11072019080801.jpg
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

danh sach.rar


7/11/2019 9:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/DANH SACH_Key_11072019080956.jpg
Danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  do Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá Danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  do Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DS DAU GIA VIEN.signed.pdf

5/10/2019 11:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2019-05/dsdgvtayninh1_Key_10052019101334.jpg
Danh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 (Được cập nhật đến hết tháng 04 năm 2019)

​Xem nội dung danh sách cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

dsdgvtayninh2.jpg

5/10/2019 11:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự  bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật  Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh lần VII, nhiệm kỳ 2018-2023Quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự  bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật  Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh lần VII, nhiệm kỳ 2018-2023

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào đây

940.qd.PDF

5/6/2019 9:00 AMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-05/deanluatsu_Key_06052019080616.png
Kế hoạch của ubnd tỉnh về thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhKế hoạch của ubnd tỉnh về thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 09/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1691/KH-UBND về thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Với mục đích thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" (gọi tắt là Đề án), đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp về thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018 và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

Nội dung các hoạt động gồm:

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

+ Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2018

+ Tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất, phân công triển khai thực hiện Đề án và đánh giá kết quả thực hiện năm 2018

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2018

- Khảo sát, đánh giá tình hình vi phạm pháp luật; phân tích nguyên nhân, điều kiện của tình hình và dự báo xu hướng phát triển của tình hình vi phạm về các lĩnh vực pháp luật của Đề án tại địa bàn trọng điểm

- Tổ chức thí điểm áp dụng mô hình, giải pháp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật mới; trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn trọng điểm và phát huy vai trò của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật qua các mô hình tự quản tại cơ sở

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án cho các đối tượng, địa phương thuộc phạm vi tổ chức triển khai và thực hiện Đề án

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án trong nhà trường

- Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án

Việc thực hiện Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này và là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp chủ trì tại Kế hoạch này.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2018 cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

KH

12/15/2018 12:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/PublishingImages/2018-12/kehoahc_Key_14122018235449.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

2650.PDF

11/28/2018 8:00 AMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnDanh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DANH SACH QUAN TAI VIEN.signed.pdf

DANH SACH QUAN TAI VIEN.docx

11/9/2018 9:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/ds2_Key_09112018085355.png
Danh sách Luật Sư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách Luật Sư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

danh sach dang cong.pdf

7/16/2018 10:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2018-07/bttpt7tbls_Key_16072018095330.png
Danh sách Các Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được cập nhật đến tháng 5/2018Danh sách Các Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được cập nhật đến tháng 5/2018

​Xem nội dung cụ thể chọn vào đây

LUAT SU DANG CONG.pdf

7/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TO CHUC HNCC.pdf

7/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2018-07/cc1_Key_06072018140504.jpg
Danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnDanh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

quan tai vien.pdf

7/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2018-07/hinh thong bao_Key_06072018140750.jpg
Danh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Xem nội dung danh sách chọn vào tập tin bên dưới
3/28/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể của danh sách chọn vào tập tin bên dưới

DS TO CHUC DAU GIA va DGV dang cong.signed.pdf

3/28/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 30Next