Thông tin khác - Số liệu thống kê
 
​2302.pdf04.2016.TT.BTP.docBieu mau-Giai thich BM.zipCV chi dao cua UBND tinh ve thuc hien TT 04.docPhu luc 1 - Danh muc bieu mau.xlsPhu luc 2 - ky bao cao, thoi diem chot so lieu.xlsPhu luc 3 - Mau cong van bc.docPhu luc 4 - phuong phap uoc tinh.doc
 
Xem thông tin cụ thể thông tư chọn vào đây Biểu mẩu thống kê Phụ lục thống kê
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Quyết định khen thưởng thành tích giai đoạn 2015-2020Quyết định khen thưởng thành tích giai đoạn 2015-2020

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1651 khen thuong 5 nam 2015 den 2020.rar

9/1/2020 3:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-09/Qd_Key_01092020141243.jpg
Quyết định biểu dương cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019Quyết định biểu dương cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD biểu dương nam hT LTTT ĐĐ PC HCM 2019_Signed.rar3/31/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong1_Key_20042020162442.jpg
UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện trong năm 2020 Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện trong năm 2020 Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"
Xem nội dung văn bản cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

3/16/2020 12:00 PMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuXem chi tiết/PublishingImages/2020-03/DE AN_Key_16032020110344.jpg
Quyết định về việc tặng Bằng khen về công tác  PBGDPL năm 2019Quyết định về việc tặng Bằng khen về công tác  PBGDPL năm 2019

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QĐ khen thưởng của UBND tỉnh. 2019.rar

3/11/2020 6:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020170058.jpg
Quyết định Về việc khen thưởng tập thể đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2019 (bổ sung)Quyết định Về việc khen thưởng tập thể đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2019 (bổ sung)

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD khen thuong nam 2019 bổ sung_Signed.rar

3/11/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020165621.jpg
Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 - Sở ngành Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 - Sở ngành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

LAO DONG TIEN TIEN. NAM 2019.rar

3/4/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020162231.jpg
Quyết định  Về việc tặng Giấy khen công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019Quyết định  Về việc tặng Giấy khen công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH THUONG PB NAM 2019. SO.rar

3/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020165907.jpg
Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm 2019 - Sở Tư pháp Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm 2019 - Sở Tư pháp

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KT THANH TICH NAM 2019.rar

2/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong1_Key_20042020161533.jpg
Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2019Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2019

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD khen thuong nam 2019, so khen.rar

1/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhKhen thưởngXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/khenthuong_Key_20042020161155.jpg
Thông báo về việc lập và công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sảnThông báo về việc lập và công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1788.rar

ds1788.rar

8/28/2019 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn Thành phốKế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn Thành phố

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


KH. thuc hien De an Tang cuong ung dung CNTT trong cong tac PBGDPL 2019-2021_Signed.rar

8/16/2019 9:00 AMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/KH1_Key_17092019163322.jpg
Danh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DS TO CHUC DAU GIA va DGV cong bo.signed.rar

8/7/2019 8:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-08/DANH SACH_Key_07082019071716.jpg
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” chQuyết định Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” ch

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1541.qd.signed.rar

7/23/2019 5:00 PMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Qd_Key_17092019162956.jpg
Danh sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

danh sach tap su.rar

7/11/2019 9:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/DANH SACH_Key_11072019080801.jpg
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

danh sach.rar


7/11/2019 9:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/DANH SACH_Key_11072019080956.jpg
Danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  do Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá Danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  do Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DS DAU GIA VIEN.signed.pdf

5/10/2019 11:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2019-05/dsdgvtayninh1_Key_10052019101334.jpg
Danh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 (Được cập nhật đến hết tháng 04 năm 2019)

​Xem nội dung danh sách cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

dsdgvtayninh2.jpg

5/10/2019 11:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự  bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật  Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh lần VII, nhiệm kỳ 2018-2023Quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự  bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật  Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh lần VII, nhiệm kỳ 2018-2023

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào đây

940.qd.PDF

5/6/2019 9:00 AMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-05/deanluatsu_Key_06052019080616.png
Kế hoạch của ubnd tỉnh về thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhKế hoạch của ubnd tỉnh về thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 09/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1691/KH-UBND về thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Với mục đích thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" (gọi tắt là Đề án), đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp về thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018 và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

Nội dung các hoạt động gồm:

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

+ Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2018

+ Tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất, phân công triển khai thực hiện Đề án và đánh giá kết quả thực hiện năm 2018

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2018

- Khảo sát, đánh giá tình hình vi phạm pháp luật; phân tích nguyên nhân, điều kiện của tình hình và dự báo xu hướng phát triển của tình hình vi phạm về các lĩnh vực pháp luật của Đề án tại địa bàn trọng điểm

- Tổ chức thí điểm áp dụng mô hình, giải pháp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật mới; trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn trọng điểm và phát huy vai trò của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật qua các mô hình tự quản tại cơ sở

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án cho các đối tượng, địa phương thuộc phạm vi tổ chức triển khai và thực hiện Đề án

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án trong nhà trường

- Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án

Việc thực hiện Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này và là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp chủ trì tại Kế hoạch này.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2018 cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

KH

12/15/2018 12:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/PublishingImages/2018-12/kehoahc_Key_14122018235449.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

2650.PDF

11/28/2018 8:00 AMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnDanh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DANH SACH QUAN TAI VIEN.signed.pdf

DANH SACH QUAN TAI VIEN.docx

11/9/2018 9:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/ds2_Key_09112018085355.png
Danh sách Luật Sư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách Luật Sư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

danh sach dang cong.pdf

7/16/2018 10:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2018-07/bttpt7tbls_Key_16072018095330.png
Danh sách Các Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được cập nhật đến tháng 5/2018Danh sách Các Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được cập nhật đến tháng 5/2018

​Xem nội dung cụ thể chọn vào đây

LUAT SU DANG CONG.pdf

7/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TO CHUC HNCC.pdf

7/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2018-07/cc1_Key_06072018140504.jpg
Danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnDanh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

quan tai vien.pdf

7/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/PublishingImages/2018-07/hinh thong bao_Key_06072018140750.jpg
Danh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Xem nội dung danh sách chọn vào tập tin bên dưới
3/28/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể của danh sách chọn vào tập tin bên dưới

DS TO CHUC DAU GIA va DGV dang cong.signed.pdf

3/28/2018 3:00 PMĐã ban hànhDanh bạ điện tửTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 (Được cập nhật đến tháng 3/2018)

STTTên tổ chức hành nghề công chứngHọ và tên Trưởng phòng công chứng, Trưởng văn phòng công chứngĐịa chỉ trụ sở, điện thoại, hộp thư điện tửcông chứng viên tại Phòng công chứng, Văn phòng công chứngghi chú
1Phòng Công chứng số 1

Nguyễn Thị Đào

 

Số 82, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763812415

Hộp thư điện tử: pccs1.stp@gmail.com

Nguyễn Thị Đào

Kim Ngọc Thông

Mai Thị Yến Linh

Dương Kim Hà

 
2Phòng Công chứng số 2

Trần Hùng Nghiễm

 

Số 297, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763854028

Hộp thư điện tử: pccs2.stptayninh@gmail.com

Trần Hùng Nghiễm

Đặng Trung Kỹ

 
3Phòng Công chứng số 3

Lê Ngọc Nga

 

Đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763730488

Hộp thư điện tử: phongcongchung3.tayninh@gmail.com

Lê Ngọc Nga

Nguyễn Chí Thiện

 

 
4Văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn

Nguyễn Gia Thôn

 

Số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0918106984 (Trưởng văn phòng)

Hộp thư điện tử: vpccnguyengiathon@gmail.com

Nguyễn Gia Thôn

Nguyễn Trọng Khỏe

03/TP-ĐKHĐ

Ngày 25/10/2016

5Văn phòng công chứng Trịnh Văn Chẹt

Trịnh Văn Chẹt

 

Số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763890819

Hộp thư điện tử: vpcctrangbang@gmail.com

Trịnh Văn Chẹt

Phùng Văn Thuận

 

02/TP-ĐKHĐ

Ngày 18/10/2016

6Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh TuấnHồ Vĩnh Tuấn

Số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763744975

Hộp thư điện tử: vanphongcongchungtanbien@gmail.com

Hồ Vĩnh Tuấn

Trần Tất Duy

08/TP-ĐKHĐ

Ngày 18/12/2017

7Văn phòng công chứng Đông Nam Tây Ninh

Lê Văn Chí Lin

 

 

Số 140, Quốc lộ 22, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763893484

Hộp thư điện tử: vpccdongnamtayninh@gmail.com

Lê Văn Chí Lin

Trần Văn Hờ

 

 
8Văn phòng công chứng Trần Duy Linh

Trần Duy Linh

 

Số 289, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763879379

Hộp thư điện tử: congchungtayninh@yahoo.com

Trần Duy Linh

Nguyễn Anh Tắc

04/TP-ĐKHĐ

Ngày 09/11/2016

9Văn phòng công chứng Lương Tâm Thanh

Lương Tâm Thanh

 

Số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763922699

Hộp thư điện tử: congchungtayninh@gmail.com

Lương Tâm Thanh

Mai Thị Kim Liên

01/TP-ĐKHĐ

Ngày 18/10/2016

10Văn phòng công chứng Võ Hòa BìnhHiện tại trống do Trưởng VPCC chết 10/2017 đang trong thời gian bổ sung

Số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02766259179

Hộp thư điện tử: vanphongcongchunghoabinh@yahoo.com

Bùi Quốc Toàn

06/TP-ĐKHĐ

Ngày 24/11/2016

11Văn phòng công chứng Hồ Văn MuônHồ Văn Muôn

Số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763761788

Hộp thư điện tử: vpccbencau@gmail.com

Hồ Văn Muôn

Lư Thành Dự

07/TP-ĐKHĐ

Ngày 07/9/2017

12Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu

Kiều Thị Huyền Châu

 

Số 1096, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 01258788358 (Trưởng văn phòng)

Hộp thư điện tử: kieuchau20071957@gmail.com

Kiều Thị Huyền Châu

Lê Quang Sách

05/TP-ĐKHĐ

Ngày 11/2016

13Văn phòng công chứng Bùi Văn DưBùi Văn Dư

Số 93A, đường ĐT 795, ấp Thạnh Qưới, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

ĐT: 02763733477

Bùi Văn Dư

Hà Quang Chiêu

09/TP-ĐKHĐ

Ngày 05/3/2018

3/14/2018 10:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đầu tư đấu thầuĐầu tư đấu thầu

​đầu tư đấu thầu

3/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhDự án, đầu tư, đấu thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ra soat van banRa soat van ban

​Ra sota van ban

3/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhRà soát văn bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 30Next