Thông báo
Thứ 3, Ngày 22/12/2020, 19:00
Thông báo lịch tiếp dân năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2020 | Thông báo

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2021

 

       Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

       Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

1. Sở Tư pháp thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp, mỗi tháng 01 ngày vào ngày 10 hàng tháng trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì thực hiện vào ngày tiếp theo liền kề, cụ thể như sau:

Ngày, tháng, nămBộ phận cùng Thủ trưởng đơn vị tiếp dânGhi chú
11/01/2021 - Thứ Hai Thanh tra Sở (Trường hợp cần thiết, thuộc lĩnh vực của các phòng chuyên môn thì Chánh Thanh tra sẽ mời Trưởng phòng hoặc Phó phòng thuộc Sở tiếp cùng). 
17/02/2021 - Thứ Tư(Như trên) 
10/3/2021 - Thứ Tư(Như trên) 
12/4/2021 - Thứ Hai(Như trên) 
10/5/2021 - Thứ Hai(Như trên) 
10/6/2021 - Thứ Năm(Như trên) 
12/7/2021 - Thứ Hai(Như trên) 
10/8/2021 - Thứ Ba(Như trên) 
10/9/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 
11/10/2021 - Thứ Hai(Như trên) 
10/11/2021 - Thứ Tư(Như trên) 
10/12/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 

2. Trường hợp Giám đốc Sở bận công việc đột xuất không thể tiếp dân theo lịch nêu trên, Giám đốc Sở sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc Sở giải quyết.

3. Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày còn lại trong tháng.

4. Địa điểm tiếp công dân

 Phòng tiếp công dân Sở Tư pháp (số 302, đường Cách mạng Tháng 8, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

5. Thời gian tiếp công dân

 - Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

 - Buổi chiều bắt đầu 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

6. Điện thoại liên lạc

 Thanh tra Sở, số điện thoại: 0276.3812339.

Trên đây là lịch tiếp công dân năm 2021, Sở Tư pháp xin trân trọng thông báo./.                                    

Xem tập tin có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

Tải về LICH TIEP CONG DAN NAM 2021_Signed.rar

Lượt người xem:  Views:   746
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo