Thông báo
Thứ 3, Ngày 19/02/2019, 14:00
Thông báo Triển khai thực hiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thực hiện tại Trung Tâm Phục vụ hành chính công, các đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá.......
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/02/2019 | Văn phòng
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG, ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở. Văn phòng Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để nộp hồ sơ. Sở Tư pháp đã công bố và công khai toàn bộ các thủ tục hành chính của Sở Tư pháp thực hiện tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn với tổng số thủ tục hành chính được công khai là 173 TTHC được tiếp nhận tại các địa chỉ sau:

- Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh): 146 TTHC.

- Tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (82 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh): 07 TTHC

- Tại các Tổ chức hành nghề đấu giá trên bàn tỉnh Tây Ninh: 05 TTHC

- Tại các Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh: 15 TTHC).

Từ ngày 28/01/2019  tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Sở Tư pháp trước đây đã chuyển tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đề nghị các Tổ chức, cá nhân liên hệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được tiếp nhận và trả kết quả theo yêu cầu.


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG, ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH


SttTên thủ tục hành chính/Đơn vịĐịa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính
ISỞ TƯ PHÁP
1Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
2Thay đổi nội dung  đăng  ký  hoạt động  của  tổ  chức hành nghề luật sưTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
3Thay  đổi  người  đại  diện  theo  pháp  luật  của  Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
4Thay đổi người đại diện  theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành  viên  trở  lên, công ty luật hợp danh Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
5Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sưTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
6Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhânTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
7Hợp nhất công ty luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
8Sáp nhập công ty luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
9Chuyển  đổi  công  ty  luật  trách  nhiệm  hữu  hạn và công ty luật hợp danhTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
10Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
11Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
12Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
13Đăng  ký  hoạt  động  của  công  ty  luật  Việt  Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
14Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công  ty luật nước ngoài tại Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
15Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
16Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
17Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của  tổ chức hành nghề luật sưTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
18Phê duyệt Đề án tổ chức đại hội nhiệm kỳ, phương hướng xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sưTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
19Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sưTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
20Giải thể Đoàn luật sưTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
21Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
22Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
23Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánhTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
24Cấp thẻ tư vấn viên pháp luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
25Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
26Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
27Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánhTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
28Chấm dứt hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
29Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
30Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
31Bổ nhiệm giám định viên tư phápTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
32Miễn nhiệm giám định viên tư phápTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
33Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư phápTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
34Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư phápTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
35Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư phápTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
36Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của văn phòngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
37Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất.Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
38Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của văn phòng giám định tư phápTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
39Chuyển đổi loại hình văn phòng giám định tư phápTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
40Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám địnhTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
41Chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám địnhTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
42Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
43Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
44Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
45Đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
46Cấp Thẻ đấu giá viênTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
47Thu hồi thẻ đấu giá viênTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
48Cấp lại Thẻ đấu giá viênTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
49Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệpTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
50Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khácTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
51Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
52Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyếnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
53Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giáTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
54Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
55Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
56Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
57Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
58Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
59Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
60Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
61Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
62Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động  hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
63Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
64Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
65Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
66Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
67Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
68Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
69Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
70Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
71Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Sở Tư phápTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
72Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
73Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
74Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
75Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
76Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
77Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
78Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viênTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
79Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
80Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
81Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
82Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
83Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viênTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
84Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
85Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
86Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
87Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
88Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
89Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
90Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
91Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
92Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
93Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
94Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viênTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
95Cấp lại Thẻ công chứng viênTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
96Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viênTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
97Thành lập Văn phòng công chứngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
98Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
99Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
100Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
101Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
102Hợp nhất Văn phòng công chứngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
103Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhấtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
104Sáp nhập Văn phòng công chứngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
105Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhậpTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
106Chuyển nhượng Văn phòng công chứngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
107Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
108Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lậpTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
109Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ  Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lậpTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
110Thành lập Hội Công chứng viênTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
111Đăng ký làm hòa giài viên thương mại vụ việcTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
112Thôi làm hòa giài viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư phápTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
113Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mạiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
114Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động  của Trung tâm hòa giải thương mạiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
115Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
116Đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mạTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
117Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mạiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
118Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mạiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
119Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
120Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
121Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
122Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
123Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
124Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
125Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
126Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
127Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
128Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
129Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
130Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
131Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
132Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
133Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
134Thủ tục cấp giấy xác nhận là  người gốc Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
135Thủ tục giải quyết người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
136Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
137Thủ tục cấp Giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
138Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt NamTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
139Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội yêu cầu (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
140Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
141Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
142Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thườngTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
143Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
144Thủ tục phục hồi danh dựTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
145Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnhTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
146Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnhTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
IITRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH TÂY NINH
1Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lýTại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (82 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
2Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lýTại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (82 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
3Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với luật sưTại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (82 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
4Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp  pháp lýTại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (82 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
5Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp  pháp lýTại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (82 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
6Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lýTại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (82 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
7Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lýTại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (82 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
IIITỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
1Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcCác Tổ chức hành nghề đấu giá trên bàn tỉnh Tây Ninh
2Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đaiCác Tổ chức hành nghề đấu giá trên bàn tỉnh Tây Ninh
3Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; các tài sản khác của tổ chức, cá nhân phải  đấu giá theo quy định của pháp luậtCác Tổ chức hành nghề đấu giá trên bàn tỉnh Tây Ninh
4Thủ tục đấu giá tài sản đảm bảo để thi hành ánCác Tổ chức hành nghề đấu giá trên bàn tỉnh Tây Ninh
5Thủ tục đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhCác Tổ chức hành nghề đấu giá trên bàn tỉnh Tây Ninh
IVTỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
1Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn sẵnCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
2Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứngCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
3Thủ tục công chứng Di chúcCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
4Thủ tục nhận giữ Di chúcCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
5Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kếCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
6Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kếCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
7Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
8Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứngCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
9Thủ tục công chứng bản dịchCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
10Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kếCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
11Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyềnCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
12Thủ tục công chứng bản sao từ bản chínhCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
13Thủ tục công chứng chữ kýCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
14Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sảnCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh
15Tạm ngưng tập sự hành nghề công chứngCác Tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh Tây Ninh


Nội dung thông báo này được đăng lên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và niêm yết tại Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Tải về 305.1.pdf

Tải về TTHC.rar


Lượt người xem:  Views:   419
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo