Thông báo
Thứ 3, Ngày 22/01/2019, 12:00
Thông báo xóa tên khỏi Danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2019 | Văn phòng

Ngày 16 tháng 01 năm 2019, Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được Công văn số 02/TB-KH ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Khải Hưng về việc thay đổi số lượng đấu giá viên; Công ty TNHH đấu giá Khải Hưng có đăng ký đấu giá viên hành nghề tại Công ty là 02 đấu giá viên cụ thể: 

1. Đấu giá viên Tô Thị Thủy Triều; sinh ngày: 03/02/1965; Chứng chỉ hành nghề đấu giá Số 362/TP/ĐG-CCHN, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2011; Thẻ đấu giá viên số 01/ĐGV do Giám đốc Sở Tư pháp cấp ngày 14/3/2018. 

2. Đấu giá viên Phạm Thùy Linh; sinh ngày: 28/8/1993; Chứng chỉ hành nghề đấu giá Số 1673/TP/ĐG-CCHN, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 12/01/2017; Thẻ đấu giá viên số 02/ĐGV do Giám đốc Sở Tư pháp cấp ngày 14/3/2018.

Đấu giá viên Phạm Thùy Linh đã chuyển công tác sang cơ quan khác, không còn hành nghề đấu giá tại Công ty TNHH đấu giá Khải Hưng kể từ ngày 01/01/2019 và không đăng ký hành nghề đấu giá tại các tổ chức đấu giá tài sản hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Do đó, Sở Tư pháp xóa tên đấu giá viên Phạm Thùy Linh khỏi Danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thẻ đấu giá viên của bà Phạm Thùy Linh không còn giá trị sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. 

Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Tải về cv 154.pdf

Lượt người xem:  Views:   129
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo