Thông báo
Thứ 6, Ngày 11/01/2019, 10:00
V/v thông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/01/2019 | Văn phòng

Thực hiện Điều 35 Luật Công chứng 2014 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Trương Thị Ngọc Hoa, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Nguyễn Chí Nguyện, sinh ngày 21/9/1964, nơi đăng ký tạm trú tại: Tổ 10, ấp Tua hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm công chứng viên tại Quyết định số 961/QĐ-BTP ngày 26/4/2013.  Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên ông Nguyễn Chí Nguyện vào danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho ông Nguyễn Chí Nguyện. Trong thời gian hành nghề ông Nguyễn Chí Nguyện là Công chứng viên tại Văn phòng công chứng Trương Thị Ngọc Hoa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Công chứng viên theo quy định pháp luật.  Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Trương Thị Ngọc Hoa và ông Nguyễn Chí Nguyện được biết./.


​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Tải về TB 65.pdf

Lượt người xem:  Views:   127
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo