Phổ biến giáo dục pháp luật - Tài liệu tuyên truyền
 
​Xem đầy đủ nội dung chọn vào tập tin bên dướiTL HÒA GIẢI CS.rar
 
​1. Hỏi:  Theo Chỉ thị 15/CT-TTg, từ 0h ngày 28/3/2020 phải tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện. Xin hỏi những trường hợp không chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ mà cố tình tụ tập đông người, pháp luật xử lý hành vi này như thế nào?Trả ...
 
​ ĐỊNH VỀQuy định về chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh 1. Hỏi: Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm?Trả lời:Điều 8 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 nghiêm cấm các hành vi sau đây:- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.- Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người ...
 
​Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg có các nội dung mới sau đây:Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụngQuyết định này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn ...
 
Quy định về giao dịch dân sự trong Bộ Luật Dân sự 2015
 
​1. Đại diệnTheo Điều 134 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện ...
 
​1. Giám hộTheo Điều 46 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn ...
 
1. Hỏi: Hộ tịch và đăng ký hộ tịch là gì? Đăng ký hộ tịch bao gồm những nội dung gì?Trả lời:* Điều 2 Luật Hộ tịch quy định:1. Hộ tịch là những sự kiện được quy định tại Điều 3 của Luật này, xác định tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết.2. Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTrang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độnghttp://baovinhphuc.com.vn/
7/21/2021 11:00 PMYesĐã ban hành
Thêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh conThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngThêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con/PublishingImages/2021-07/vợ sinh con chồng được chế độ_Key_20072021163035.png
7/20/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Các đối tượng được tiêm vắcxin phòng covid-19 giai đoạn 2021-2022Thông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác đối tượng được tiêm vắcxin phòng covid-19 giai đoạn 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2021 7:00 AMYesĐã ban hành
Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký cư trúThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký cư trú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2021Bài viếtKim HươngTiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2021/PublishingImages/2021-07/Tiền lương_Key_20072021154935.jpg
7/9/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTrang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động/PublishingImages/2021-07/Trang phục_Key_21072021224341.jpg
7/7/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân để thực hiện đăng ký cư trúThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân để thực hiện đăng ký cư trú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/6/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngỨng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ/PublishingImages/2021-07/ứng xử 1_Key_21072021225951.jpg
6/29/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nơi công cộng, nơi cư trú, trong gia đìnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngỨng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nơi công cộng, nơi cư trú, trong gia đình/PublishingImages/2021-07/ứng xử_Key_21072021225619.jpg
6/28/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên của công chức hành chínhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngChức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên của công chức hành chính/PublishingImages/2021-06/can-bo-tiep-dan_tukv_Key_15062021093855.jpg
6/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính của công chức hành chínhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngChức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính của công chức hành chính/PublishingImages/2021-06/thi CVC_Key_15062021094631.jpg
6/15/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đaiThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTrình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai/PublishingImages/2021-06/tranh chấp đất đai_Key_15062021102324.jpg
6/15/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Từ ngày 01/6/2021 hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồngBài viếtKim HươngTừ ngày 01/6/2021 hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng/PublishingImages/2021-06/an-mac-ho-hang-97_Key_15062021103627.jpg
6/15/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Từ ngày 01/7/2021, Kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTừ ngày 01/7/2021, Kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ/PublishingImages/2021-06/cong-an-1_Key_11062021104744.jpg
6/11/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấnThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngĐối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/PublishingImages/2021-06/GD tai xa_Key_11062021105301.jpg
6/11/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Xác nhận thông tin về cư trú Thông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngXác nhận thông tin về cư trú /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú kể từ ngày 01/7/2021Thông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác trường hợp bị xóa đăng ký thường trú kể từ ngày 01/7/2021/PublishingImages/2021-06/Sổ hộ khẩu_Key_07062021105823.jpg
6/7/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Không áp dụng những biện pháp cứng nhắc, có mức cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanhThông tin tuyên truyềnTinKim HươngKhông áp dụng những biện pháp cứng nhắc, có mức cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanhhttps://laodong.vn/
6/7/2021 7:00 AMYesĐã ban hành
Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngBảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng
6/4/2021 12:00 AMYesĐã ban hành
Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn địnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCăn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Công an hướng dẫn đăng ký thường trúThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngBộ Công an hướng dẫn đăng ký thường trú
5/22/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnhhttp://baophutho.vn/
5/16/2021 7:00 AMYesĐã ban hành
Tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treoThông tin tuyên truyềnTinKim HươngThời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhàThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngBắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhàhttp://baochinhphu.vn/
5/14/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiệnThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNhững trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiệnhttps://luathungphuc.vn/
5/14/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke có thể bị phạt đến 20 triệu đồngBài viếtKim HươngVi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke có thể bị phạt đến 20 triệu đồnghttps://congan.kontum.gov.vn/
5/10/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung, hình thức công khai trong tuyển sinh vào Công an nhânThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNội dung, hình thức công khai trong tuyển sinh vào Công an nhân/PublishingImages/2021-07/Tuyen-Sin-CA_Key_20072021155522.jpg
5/10/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhàThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNgười sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhàhttp://bacninhcdc.vn/
5/9/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Các trường hợp được miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt NamThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác trường hợp được miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/7/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next