Phổ biến giáo dục pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục PL
 
​Đ/c Lý Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể Chiều ngày 21/3/2018, tại Hội trường UBND tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2018. Đ/c Lý Hoàng Vũ, ...
 
​Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.Theo Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015, có hiệu lực từ 1/1:"1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ ...
 
​Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí cấp Căn cước công dân như sau:- Công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân; ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 24/3/2016 của UBND huyện Hòa Thành về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở và nghiệp vụ tư pháp- hộ tịch.Ngày 04/11/2016, tại Hội trường UBND huyện Hoà Thành, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2016.Về dự lớp tập huấn có Đ/c Hồ Đức Hải- Phó ...
 
​Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,kiêm Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen cho đại diện các tập thểNhằm đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2016; chiều ngày 24/6/2016, tại Hội trường UBND tỉnh, ...
 
​Ngày 09/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW  ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Qua 04 năm triển khai thực hiện tại địa phương đã tiếp tục góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức hơn nữa đối với Lãnh đạo chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công ...
 
​Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05/5/2016 của UBND huyện về tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính năm 2016, sáng ngày 07/7/2016, huyện Dương Minh Châu kết hợp cùng với sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho trên 60 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ngành huyện, xã, thị trấn và ...
 
​Ngày 30/6/2016, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã ký ban hành Công văn số 1781/UBND-NC về tăng cường triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau đây:- Kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thi hành ...
 
​Ngày 11/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1191/UBND-NC về hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016.Theo đó,  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai một số hoạt động chủ yếu thuộc ...
 
​Luật trẻ em được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016 (thay thế Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.Trên cơ sở Hiến pháp 2013 và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật Trẻ em 2016 đã quy định 25 nhóm quyền của trẻ em, cụ thể: Quyền sống; quyền được khai sinh và có quốc tịch; quyền được chăm sóc sức ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTrang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độnghttp://baovinhphuc.com.vn/
7/21/2021 11:00 PMYesĐã ban hành
Thêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh conThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngThêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con/PublishingImages/2021-07/vợ sinh con chồng được chế độ_Key_20072021163035.png
7/20/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Các đối tượng được tiêm vắcxin phòng covid-19 giai đoạn 2021-2022Thông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác đối tượng được tiêm vắcxin phòng covid-19 giai đoạn 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2021 7:00 AMYesĐã ban hành
Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký cư trúThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký cư trú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2021Bài viếtKim HươngTiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2021/PublishingImages/2021-07/Tiền lương_Key_20072021154935.jpg
7/9/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTrang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động/PublishingImages/2021-07/Trang phục_Key_21072021224341.jpg
7/7/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân để thực hiện đăng ký cư trúThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân để thực hiện đăng ký cư trú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/6/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngỨng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ/PublishingImages/2021-07/ứng xử 1_Key_21072021225951.jpg
6/29/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nơi công cộng, nơi cư trú, trong gia đìnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngỨng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nơi công cộng, nơi cư trú, trong gia đình/PublishingImages/2021-07/ứng xử_Key_21072021225619.jpg
6/28/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên của công chức hành chínhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngChức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên của công chức hành chính/PublishingImages/2021-06/can-bo-tiep-dan_tukv_Key_15062021093855.jpg
6/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính của công chức hành chínhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngChức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính của công chức hành chính/PublishingImages/2021-06/thi CVC_Key_15062021094631.jpg
6/15/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đaiThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTrình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai/PublishingImages/2021-06/tranh chấp đất đai_Key_15062021102324.jpg
6/15/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Từ ngày 01/6/2021 hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồngBài viếtKim HươngTừ ngày 01/6/2021 hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng/PublishingImages/2021-06/an-mac-ho-hang-97_Key_15062021103627.jpg
6/15/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Từ ngày 01/7/2021, Kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTừ ngày 01/7/2021, Kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ/PublishingImages/2021-06/cong-an-1_Key_11062021104744.jpg
6/11/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấnThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngĐối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/PublishingImages/2021-06/GD tai xa_Key_11062021105301.jpg
6/11/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Xác nhận thông tin về cư trú Thông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngXác nhận thông tin về cư trú /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú kể từ ngày 01/7/2021Thông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác trường hợp bị xóa đăng ký thường trú kể từ ngày 01/7/2021/PublishingImages/2021-06/Sổ hộ khẩu_Key_07062021105823.jpg
6/7/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Không áp dụng những biện pháp cứng nhắc, có mức cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanhThông tin tuyên truyềnTinKim HươngKhông áp dụng những biện pháp cứng nhắc, có mức cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanhhttps://laodong.vn/
6/7/2021 7:00 AMYesĐã ban hành
Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngBảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng
6/4/2021 12:00 AMYesĐã ban hành
Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn địnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCăn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Công an hướng dẫn đăng ký thường trúThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngBộ Công an hướng dẫn đăng ký thường trú
5/22/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnhhttp://baophutho.vn/
5/16/2021 7:00 AMYesĐã ban hành
Tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treoThông tin tuyên truyềnTinKim HươngThời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhàThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngBắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhàhttp://baochinhphu.vn/
5/14/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiệnThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNhững trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiệnhttps://luathungphuc.vn/
5/14/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke có thể bị phạt đến 20 triệu đồngBài viếtKim HươngVi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke có thể bị phạt đến 20 triệu đồnghttps://congan.kontum.gov.vn/
5/10/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung, hình thức công khai trong tuyển sinh vào Công an nhânThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNội dung, hình thức công khai trong tuyển sinh vào Công an nhân/PublishingImages/2021-07/Tuyen-Sin-CA_Key_20072021155522.jpg
5/10/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhàThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNgười sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhàhttp://bacninhcdc.vn/
5/9/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Các trường hợp được miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt NamThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác trường hợp được miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/7/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next