Phổ biến giáo dục pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục PL
 
​Đ/c Lý Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể Chiều ngày 21/3/2018, tại Hội trường UBND tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2018. Đ/c Lý Hoàng Vũ, ...
 
​Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.Theo Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015, có hiệu lực từ 1/1:"1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ ...
 
​Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí cấp Căn cước công dân như sau:- Công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân; ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 24/3/2016 của UBND huyện Hòa Thành về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở và nghiệp vụ tư pháp- hộ tịch.Ngày 04/11/2016, tại Hội trường UBND huyện Hoà Thành, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2016.Về dự lớp tập huấn có Đ/c Hồ Đức Hải- Phó ...
 
​Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,kiêm Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen cho đại diện các tập thểNhằm đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2016; chiều ngày 24/6/2016, tại Hội trường UBND tỉnh, ...
 
​Ngày 09/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW  ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Qua 04 năm triển khai thực hiện tại địa phương đã tiếp tục góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức hơn nữa đối với Lãnh đạo chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công ...
 
​Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05/5/2016 của UBND huyện về tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính năm 2016, sáng ngày 07/7/2016, huyện Dương Minh Châu kết hợp cùng với sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho trên 60 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ngành huyện, xã, thị trấn và ...
 
​Ngày 30/6/2016, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã ký ban hành Công văn số 1781/UBND-NC về tăng cường triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau đây:- Kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thi hành ...
 
​Ngày 11/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1191/UBND-NC về hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016.Theo đó,  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai một số hoạt động chủ yếu thuộc ...
 
​Luật trẻ em được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016 (thay thế Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.Trên cơ sở Hiến pháp 2013 và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật Trẻ em 2016 đã quy định 25 nhóm quyền của trẻ em, cụ thể: Quyền sống; quyền được khai sinh và có quốc tịch; quyền được chăm sóc sức ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11/2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLCâu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11/2020/PublishingImages/2020-10/cau hoi_Key_26102020071047.jpg
10/22/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết “tìm hiểu pháp luật về an toàn  giao thông đường bộ” quý III năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLDanh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết “tìm hiểu pháp luật về an toàn  giao thông đường bộ” quý III năm 2020/PublishingImages/2020-09/danh sach ca nhan dat giai_Key_28092020083221.jpg
9/28/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan (Tháng 10/2020)Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLCâu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan (Tháng 10/2020)/PublishingImages/2020-09/cau hoi_Key_28092020083400.jpg
9/25/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quanThi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLThể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan/PublishingImages/2020-09/Thể lệ cuộc thi_Key_28092020083703.jpg
9/20/2020 8:05 AMYesĐã ban hành
Đáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLĐáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020/PublishingImages/2020-09/dap án2_Key_01092020144748.jpg
8/31/2020 8:05 AMYesĐã ban hành
Danh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLDanh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8 năm 2020/PublishingImages/2020-09/danh sach ca nhan dat giai_Key_01092020144924.jpg
8/31/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLCâu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2020/PublishingImages/2020-08/cau hoi_Key_27082020142930.png
8/21/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nướcThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước/PublishingImages/2020-08/pbgdpl4_Key_27082020144304.8_Key_27082020144304.2020_Key_27082020144304.1_Key_27082020144304.png
8/4/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLDanh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020/PublishingImages/2020-09/danh sach ca nhan dat giai_Key_01092020153730.jpg
7/28/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Đáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLĐáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020/PublishingImages/2020-09/dap án2_Key_01092020153835.jpg
7/28/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
CÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8/2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLCÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8/2020/PublishingImages/2020-07/cau hoi_Key_27072020111427.png
7/20/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLThể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020/PublishingImages/2020-07/thelecuocthi_Key_27072020111527.jpg
7/20/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Mức đóng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tếThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngMức đóng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế/PublishingImages/2020-07/bhyt_Key_07072020102403.jpg
7/6/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Bảo hiểm y tế hộ gia đìnhThông tin tuyên truyềnBài viếtPBGDPLBảo hiểm y tế hộ gia đình/PublishingImages/2020-07/bhyt_Key_07072020102512.jpg
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Mức hỗ trợ khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyếnThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngMức hỗ trợ khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến/PublishingImages/2020-07/bhyt_Key_07072020102615.jpg
7/6/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLDanh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2020/PublishingImages/2020-07/DANH SACH CA NHAN DAT GIAI CUOC THI_Key_06072020064217.png
7/1/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
ĐÁP ÁN CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLĐÁP ÁN CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2020/PublishingImages/2020-07/dapan1_Key_06072020064401.png
7/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về  ATGT đường bộ” quý II năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLDanh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về  ATGT đường bộ” quý II năm 2020/PublishingImages/2020-06/DANH SACH CA NHAN DAT GIAI CUOC THI_Key_30062020093251.png
6/25/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLCâu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020/PublishingImages/2020-06/cau hoi_Key_30062020093344.png
6/25/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Nguyên đơn không phải là dòng họ không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNguyên đơn không phải là dòng họ không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ/PublishingImages/2020-05/huong1_Key_29052020073042.png
5/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hộiThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngĐổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hội/PublishingImages/2020-05/58060_cac_benh_duoc_huong_che_do_bao_hiem_xa_hoi_1_lan_Key_27052020162611.png
5/27/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luậtThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngGiá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật/PublishingImages/2020-05/huong2_Key_29052020074916.png
5/27/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hìnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngHạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức  trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngHình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức  trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLCâu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2020 8:10 AMYesĐã ban hành
Đáp án thi tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLĐáp án thi tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2020 8:05 AMYesĐã ban hành
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLDanh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Gửi tin nhắn rác, email rác bị phạt tới 80 triệu đồngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngGửi tin nhắn rác, email rác bị phạt tới 80 triệu đồng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 4 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinKim HươngDanh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 4 năm 2020/PublishingImages/2020-04/DANH SACH CA NHAN DAT GIAI CUOC THI_Key_29042020101851.png
4/23/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Đáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 4 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLĐáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 4 năm 2020/PublishingImages/2020-04/dapan_Key_29042020102000.png
4/23/2020 7:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next