Phổ biến giáo dục pháp luật
 
​Ngày  23 tháng 06 năm 2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 758/QĐ-BNV về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. Theo đó, Quy tắc đã quy định trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như sau:Khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ, ...
 
​      Từ ngày 01/9/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã bổ sung thêm trường hợp người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con ban hành tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ...
 
​Ngày 08/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022Vắc xin phòng COVID-19 là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nhân ...
 
​Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú.  Theo đó, Nghị định đã quy định các loại giấy tờ, tài liệu nhằm chứng minh chỗ ở hợp pháp khi công dân đi đăng ký cư trú. Cụ thể, gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau: - Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất ...
 
​      Ngày 07/7/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.      Theo đó, khoản 26 Điều 1 Thông tư 06 sửa ...
 
​       Ngày  23 tháng 06 năm 2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 758/QĐ-BNV về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. Theo đó, Quy tắc đã quy định trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như sau:       Khi làm việc tại công sở ...
 
​Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú.  Theo đó, Nghị định đã quy định các loại giấy tờ, tài liệu nhằm chứng minh quan hệ nhân thân khi công dân đi đăng ký cư trú. Cụ thể, gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau: Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con, khi vợ về ở với chồng; chồng về ở ...
 
​Ngày  23 tháng 06 năm 2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 758/QĐ-BNV về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. Theo đó, Quy tắc đã quy định ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ như sau:- Những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải làm:+ Trung thành với Nhà ...
 
​Ngày  23 tháng 06 năm 2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 758/QĐ-BNV về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. Theo đó, Quy tắc đã quy định ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nơi công cộng, nơi cư trú, trong gia đình như sau: Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nơi công ...
 
​     Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, Thông tư này quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên của công chức hành chính như sau:     Về chức ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTrang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độnghttp://baovinhphuc.com.vn/
7/21/2021 11:00 PMYesĐã ban hành
Thêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh conThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngThêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con/PublishingImages/2021-07/vợ sinh con chồng được chế độ_Key_20072021163035.png
7/20/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Các đối tượng được tiêm vắcxin phòng covid-19 giai đoạn 2021-2022Thông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác đối tượng được tiêm vắcxin phòng covid-19 giai đoạn 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2021 7:00 AMYesĐã ban hành
Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký cư trúThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký cư trú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2021Bài viếtKim HươngTiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2021/PublishingImages/2021-07/Tiền lương_Key_20072021154935.jpg
7/9/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTrang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động/PublishingImages/2021-07/Trang phục_Key_21072021224341.jpg
7/7/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân để thực hiện đăng ký cư trúThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân để thực hiện đăng ký cư trú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/6/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngỨng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ/PublishingImages/2021-07/ứng xử 1_Key_21072021225951.jpg
6/29/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nơi công cộng, nơi cư trú, trong gia đìnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngỨng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nơi công cộng, nơi cư trú, trong gia đình/PublishingImages/2021-07/ứng xử_Key_21072021225619.jpg
6/28/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên của công chức hành chínhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngChức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên của công chức hành chính/PublishingImages/2021-06/can-bo-tiep-dan_tukv_Key_15062021093855.jpg
6/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính của công chức hành chínhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngChức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính của công chức hành chính/PublishingImages/2021-06/thi CVC_Key_15062021094631.jpg
6/15/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đaiThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTrình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai/PublishingImages/2021-06/tranh chấp đất đai_Key_15062021102324.jpg
6/15/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Từ ngày 01/6/2021 hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồngBài viếtKim HươngTừ ngày 01/6/2021 hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng/PublishingImages/2021-06/an-mac-ho-hang-97_Key_15062021103627.jpg
6/15/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Từ ngày 01/7/2021, Kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTừ ngày 01/7/2021, Kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ/PublishingImages/2021-06/cong-an-1_Key_11062021104744.jpg
6/11/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấnThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngĐối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/PublishingImages/2021-06/GD tai xa_Key_11062021105301.jpg
6/11/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Xác nhận thông tin về cư trú Thông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngXác nhận thông tin về cư trú /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú kể từ ngày 01/7/2021Thông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác trường hợp bị xóa đăng ký thường trú kể từ ngày 01/7/2021/PublishingImages/2021-06/Sổ hộ khẩu_Key_07062021105823.jpg
6/7/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Không áp dụng những biện pháp cứng nhắc, có mức cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanhThông tin tuyên truyềnTinKim HươngKhông áp dụng những biện pháp cứng nhắc, có mức cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanhhttps://laodong.vn/
6/7/2021 7:00 AMYesĐã ban hành
Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngBảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng
6/4/2021 12:00 AMYesĐã ban hành
Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn địnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCăn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Công an hướng dẫn đăng ký thường trúThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngBộ Công an hướng dẫn đăng ký thường trú
5/22/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnhhttp://baophutho.vn/
5/16/2021 7:00 AMYesĐã ban hành
Tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngTiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treoThông tin tuyên truyềnTinKim HươngThời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhàThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngBắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhàhttp://baochinhphu.vn/
5/14/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiệnThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNhững trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiệnhttps://luathungphuc.vn/
5/14/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke có thể bị phạt đến 20 triệu đồngBài viếtKim HươngVi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke có thể bị phạt đến 20 triệu đồnghttps://congan.kontum.gov.vn/
5/10/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung, hình thức công khai trong tuyển sinh vào Công an nhânThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNội dung, hình thức công khai trong tuyển sinh vào Công an nhân/PublishingImages/2021-07/Tuyen-Sin-CA_Key_20072021155522.jpg
5/10/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhàThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNgười sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhàhttp://bacninhcdc.vn/
5/9/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Các trường hợp được miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt NamThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác trường hợp được miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/7/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next