Phổ biến giáo dục pháp luật
Thứ 6, Ngày 22/01/2021, 10:00
UBND Tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2021 | Kim Hương

     Ngày 21/01/2021, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng  đã ký Công văn số 184/UBND-KSTT về đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai.

     Theo đó, đẩ thực hiện có hiệu quả việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bằng nhiều hình thức đối với việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thành lập các Tổ (nhóm) hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản Dịch vụ công Quốc gia và các thức thực hiện thanh toán khi thực hiện thủ tục đất đai; mỗi UBND cấp huyện chọn 05 trường hợp cụ thể có đủ điuều kiện để thực hiện thí điểm thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/02/2021 để UBND tỉnh có phương án xử lý.

     Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Cục thuế tỉnh thành lập Đoàn công tác hướng dẫn các nội dung chuyên môn trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai cho các huyện, thi xã, thành phố; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai; chỉ đạo chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố mỗi chi nhánh 05 trường hợp cụ thể để thực hiện thí điểm thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/02/2021 để UBND tỉnh có phương án xử lý.

     Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn ngành việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế; thông báo công khai số điện thoại hỗ trợ người dân, tổ chức trong quá trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính thực hiện thủ tục đất đai; báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp liên quan về UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/02/2021.

     Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo kết quả việc kết nối giữa các Hệ thống Một cửa điện tử, Hệ thống quản lý đất đai, Hệ thống quản lý thuế Trước bạ-Nhà đất và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; báo cáo kết quả việc hướng dẫn sử dụng cho các bộ phận liên quan việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính thực hiện thủ tục đất đai về UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/02/2021.

     Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan hướng dẫn lại cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính khi các đơn vị có nhu cầu; tham mưu UBND tỉnh đưa nội dung thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính là một trong các tiêu chí để đánh giá chấm điểm công tác cải cách hành chính của UBND cấp huyện. Trường hợp UBND cấp huyện nào thực hiện tốt việc tuyên truyền thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai đạt hiệu quả thực tế thì xem xét công nhận đó là sáng kiến cải cách hành chính của địa phương trong năm 2021.

     Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền việc hướng dẫn thực hiện và các lợi ích mang lại từ việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai.

Phòng PBGDPL

Lượt người xem:  Views:   479
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phổ biến giáo dục pháp luật