Phổ biến giáo dục pháp luật
Thứ 7, Ngày 16/01/2021, 07:00
Thủ tướng Chính chính phủ quy định danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực nội vụ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/01/2021 | Kim Hương

     Ngày 07/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 960/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực nội vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Theo đó, Quyết định quy định 03 mức độ mật trong lịnh vực nội vụ, cụ thể:

     Bí mt nhà nước độ Tuyt mt, gồm: Kế hoạch thực hiện đường lối, chiến lược, chủ trương, chính sách, đối sách, quy trình xử lý đối với các vấn đề phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo cấp nhà nước chưa công khai và văn bản về các đối tượng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nhằm lật đổ chính quyền hoặc gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     Bí mật nhà nước độ Tối mật, gồm:

     - Đề án, phương án, kế hoạch, ý kiến chỉ đạo, thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nội dung đánh giá về thực trạng hoạt động của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có hoạt động gây ảnh hưởng đến chính trị, an ninh quốc gia; về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược chưa công khai.

     - Thông tin, tài liệu về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước gồm: Đề án cơ cấu tổ chức và cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới do Bộ Nội vụ chuẩn bị chưa công khai và văn bản thẩm định về tổ chức bộ máy, biên chế của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam.

     - Thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước gồm: Văn bản nhận xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ liên quan đến điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý chưa công khai và văn bản báo cáo, trình xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về nhân sự cao cấp của Đảng, Nhà nước trong quá trình xem xét bầu cử, ứng cử.

     - Thông tin, tài liệu về tín ngưỡng, tôn giáo gồm: Chương trình, kế hoạch, nội dung làm việc, báo cáo kết quả, thông báo kết luận làm việc của các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành và Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sĩ giữ các vị trí có ảnh hưởng trong các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; các tổ chức, cá nhân nước ngoài có vị trí ảnh hưởng trong các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; kế hoạch, báo cáo, hướng dẫn, văn bản xin chủ trương giải quyết những vấn đề phức tạp trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có tác động đến an ninh, chính trị và đối ngoại; văn bản nhận xét, đánh giá về nhân sự, thực trạng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của cơ sở chính trị, người trong các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; báo cáo có nội dung nhận xét, đánh giá liên quan đến các đối tượng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

     Bí mật nhà nước độ Mật, gồm: Thông tin, tài liệu về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; thông tin, tài liệu về chính quyền địa phương và địa giới hành chính; thông tin, tài liệu về biên chế; thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; thông tin về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; thông tin về chính sách tiền lương; thông tin về tổ chức Hội và các tổ chức phi chính phủ; thông tin, tài liệu về tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin, tài liệu về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước.

     Các thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước ở mức độ Mật thuộc các lĩnh vực trên được quy định cụ thể, chi tiết tại Điều 3 của Quyết định này.

Phòng PBGDPL

 

Lượt người xem:  Views:   126
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phổ biến giáo dục pháp luật