Phổ biến giáo dục pháp luật
Thứ 6, Ngày 04/12/2020, 16:00
Trách nhiệm của người tiếp công dân và những trường hợp được quyền từ chối
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/12/2020 | Kim Hương

Trách nhiệm của người tiếp công dân và những trường hợp được quyền từ chối

 

Trách nhiệm của người tiếp công dân

Người tiếp công dân là người đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc gặp gỡ, tiếp xúc với người dân. Thông qua hình ảnh người tiếp công dân, người dân phần nào hiểu về tư cách, đạo đức, phong cách, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước. Nhằm nâng cao trách nhiệm của người tiếp công công dân, Điều 8 của Luật đã quy định các trách nhiệm của người tiếp công dân, bao gồm:

- Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

- Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

- Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

- Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

- Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

- Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Việc bảo đảm quyền của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh luôn gắn liền với nghĩa vụ của họ trong việc tôn trọng những quy tắc xử sự chung nhằm đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục của nơi tiếp công dân cũng như không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích của những người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khác cũng như để tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, Luật đã quy định một số trường hợp người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân là cần thiết và phù hợp với thực tiễn. Theo đó, Điều 9 của Luật đã quy định người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

- Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

KH

 

 


Lượt người xem:  Views:   480
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phổ biến giáo dục pháp luật